Nieuws

 De Steylerdag was een groot succes! Ongeveer 500 personen bezochten de tuin, kinderen waren zó enthousiast over het maken van insectenhotels, dat we maar ternauwernood genoeg materiaal hadden om iedereen tevreden te stellen. . 
 \