Rotstuin

Hier begon Pater Jochum zijn botanische tuin. Met stenen uit de Tegelse kleigroeves en planten uit Zuid-Duitsland en Noord-Italie startte hij de aanleg van een tuin om studenten op de priesteropleiding plantkunde bij te brengen. Later kwamen er ook planten uit andere werelddelen in dit tuingedeelte terecht. Sinds 1934 hebben geen ingrijpende wijzingen meer plaatsgevonden. De padenstructuur is hetzelfde gebleven en vrijwel alle bomen en heesters van destijds staan er nog, waaronder de Storaxboom, de Dwergmispel, de Levensboom, Bergden, Spaanse Zilverspar en Japanse Notenboom. De behouden klassieke opzet van deze botanische verzameling, inclusief alle bordjes met plantensoorten maken het een feest voor het oog.

Rotstuin